ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος είναι ένας εκ φύσεως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ως μοναδικό του έργο έχει τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των δημοτών του.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξ’ ορισμού, εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία και έχει την ευθύνη να εξυπηρετεί τον πολίτη αποτελεσματικά, δηλαδή έγκαιρα και με το χαμηλότερο κόστος προς την κοινωνία, με διαφάνεια και υπευθυνότητα και με στόχο πάντοτε την καλή ποιότητα ζωής και ευημερία του συνόλου.

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Πιστεύουμε σε έναν κόσμο, όπου η ευζωία, η συμμετοχή, η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν βασικές κοινωνικές δομές. Πιστεύουμε πως η εντιμότητα, η αλληλεγγύη, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, το να νοιάζεσαι για τον άλλον είναι πρωταρχικές αξίες ζωής.

Όραμά μας είναι να κάνουμε τον Δήμο Σερβίων έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό Δήμο, βελτιώνοντας  την ποιότητα ζωής των δημοτών του, ώστε να κατοικούν, να εργάζονται, να δημιουργούν, να ψυχαγωγούνται σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, να βιώνουν μία εύκολη καθημερινότητα.

Για να προσεγγίσει μια κοινωνία τις οραματικές της επιλογές, απαιτείται σοβαρός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός, συστηματικός  προγραμματισμός. Θέλει υπομονή, επιμονή και συνεργασία με ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν, που τολμούν, που σκέφτονται μπροστά από την εποχή τους. Θέλει συναίνεση και αλληλεγγύη.

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με πυξίδα την Ευρώπη, ας δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές και προϋποθέσεις για μία καλύτερη ζωή, για ένα ποιοτικό μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Η πόλη μας, ο Δήμος μας, το σπίτι μας, δεν είναι ο χώρος που θα λύσει τις διαφορές του το πολιτικό σύστημα, αλλά το τελευταίο καταφύγιο δημοκρατίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα δώσουν πνοή στις τοπικές οικονομίες.

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες:

 • που κινητοποιούν την τοπική αγορά και δημιουργούν θέσεις εργασίας,
 • που απλώνουν δίχτυ προστασίας και αλληλεγγύης στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
 • που υποστηρίζουν την οικογένεια και βελτιώνουν την καθημερινότητα
 • που επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή πολιτών και φορέων, ως δύναμη ιδεών, προτάσεων αλλά και ελέγχου.

Σε αυτή την κατεύθυνση:

 • Αντιμετωπίζουμε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ως ζωντανό και δημιουργικό κύτταρο συμμετοχής, πρωτοβουλιών και δράσεων των τοπικών κοινωνιών.
 • Αποκρούομε πολιτικές πρακτικές και συμπεριφορές που αναπαράγουν σε τοπικό επίπεδο ένα πελατειακό σύστημα διοίκησης
 • Επιδιώκουμε ορθολογική αναδιάρθρωση δομών και διαδικασιών με χρήση νέων τεχνολογιών, για την απλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, για την οργανική στήριξη κανόνων και δομών ελέγχου νομιμότητας, διαφάνειας, ισονομίας και χρηστής οικονομικής διαχείρισης και για τη συστηματική αποδόμηση των πελατειακών σχέσεων λήψης των αποφάσεων.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΙ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ

 

Ο Άξονας Διοίκηση & Διαχείριση της καθημερινότητας

Θεωρούμε  χρέος μας να απαντήσουμε θετικά στην απαίτηση του πολίτη για καλύτερη ζωή, για ποιότητα παντού.

Δίνουμε γι’ αυτό ιδιαίτερη σημασία σε δέσμες μέτρων που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και των κοινοτήτων, που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά τα κέντρα και τις γειτονιές, που προστατεύουν τη λίμνη και το περιβάλλον, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Με αδιαπραγμάτευτες αρχές τη δημοκρατική λειτουργία, τη διαφάνεια και τον διαρκή έλεγχο παντού!
 • Τη χρηστή διοίκηση και τη δημοσιονομική διαχείριση
 • Την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία όλων των διαχειριστών οικονομικών δημοτικών επιχειρήσεων ή άλλων σχημάτων που θα δημιουργηθούν.

Οι βασικοί στόχοι της διοίκησης είναι:

 

Να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατική λειτουργία στον Δήμο, με αναβάθμιση και ουσιαστική λειτουργία των συλλογικών οργάνων όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, τα κοινοτικά συμβούλια, οι επιτροπές. Με κατάργηση εξωθεσμικών κέντρων και παραγόντων.

Με συμμετοχή του πολίτη.

Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος Οικονομικής εξυγίανσης με εξορθολογισμό και μείωση των δαπανών

Υποχρεωτική ηλεκτρονική ανάρτηση στον ιστοχώρο του Δήμου όλων των πράξεων και αποφάσεων των αυτοδιοίκητων οργάνων για την ενίσχυση της διαφάνειας.

Yποχρεωτική online μετάδοση όλων των Δημοτικών Συμβουλίων καθώς και όλων των επιτροπών του Δήμου (Οικονομική επιτροπή, ποιότητας Ζωής, επιτροπή διαβούλευσης).

Σύνταξη και δημοσιοποίηση ενοποιημένου οικονομικού προϋπολογισμού, για κάθε έτος.

Κατάρτιση ή επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής του Δήμου για τις δημοτικές επιβαρύνσεις και δίκαιη κατανομή βαρών.

Ίδρυση ανεξάρτητου οργάνου ελέγχου για την εξασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας των οικονομικών.

Ανοιχτή πρόσκληση σε επαγγελματίες για την προμήθεια προϊόντων  και υπηρεσιών, ώστε να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία και ύποπτες προτιμήσεις.

Διασύνδεση και ειλικρινή συνεργασία με όλους τους φορείς της περιοχής, τους επαγγελματικούς συλλόγους για την αντιμετώπιση από κοινού, θεμάτων κοινωνικής πολιτικής.

Ίδρυση γραφείου ευρωπαϊκών υποθέσεων

 

Θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία μας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον δίνοντας μεγάλη προτεραιότητα στην ενημέρωση του Δήμου σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συνιστά την υπηρεσία συντονισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού όπως:

 • Εντοπισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που να ενδιαφέρουν το Δήμο.
 • Αξιοποίηση προτάσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που προωθούνται από άλλους φορείς και εξέταση της σκοπιμότητας συμμετοχής του Δήμου.
 • Υποβολή προτάσεων σε συγκεκριμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
 • Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.
 • Εκπροσώπηση του Δήμου σε διεθνείς οργανισμούς ή δίκτυα πόλεων σαν μέσο για την απόκτηση εμπειρίας από άλλες πόλεις ή περιφέρειες της Ευρώπης και την εξασφάλιση χρηματοδότησης κοινών δράσεων.
 • Ανάπτυξη διμερών σχέσεων με Ευρωπαϊκές πόλεις, μέσω και της αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Ανάπτυξη των σχέσεων, της επικοινωνίας και της συνεργασίας με όργανα, υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Απογραφή και αξιολόγηση  του προσωπικού του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων,  με  σκοπό  την ορθότερη κατανομή  και αξιοποίησή του,  για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών με σκοπό την  αναδιοργάνωση του εσωστρεφούς και συγκεντρωτικού διοικητικού μοντέλου και μετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο, φιλικό, αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, στην υπηρεσία των πολιτών.

 

Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Προβλημάτων το οποίο θα δίνει πάσης φύσης πληροφορίες σχετικά με την πόλη και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος, θα απαντά σε απορίες και ερωτήματα των δημοτών, θα δέχεται και θα σημειώνει υποδείξεις τις οποίες θα διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Θα λαμβάνει και θα καταγράφει όλα τα προβλήματα ή αιτήματα του δημότη και τα θα τα προωθεί για άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση τους.

Θα παρακολουθεί το χειρισμό τους και θα πληροφορεί το δημότη για τα αποτελέσματα.

Θα ενημερώνει για τα έργα που πραγματοποιούνται στον Δήμο.

Το Κέντρο Διαχείρισης Προβλημάτων στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της δημοτικής υπηρεσίας και της συνολικής ποιοτικής αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των κατοίκων όλου του Δήμου.

Η καινοτομία αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι δημότες θα μπορούν είτε με επί τόπου επίσκεψη είτε, είτε μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής, είτε μέσω e-mail και τέλος μέσα από ειδική εφαρμογή για έξυπνα κινητά, να επικοινωνούν και να λαμβάνουν ενημέρωση για το θέμα τους.

 

Πολιτική προστασία

Ίδρυση σχετικού τμήματος και ανάπτυξη σχεδίου λειτουργίας και δράσεων.

Είδαμε όλοι τι έγινε στην Ανατολική Αττική, θρηνήσαμε όλοι τα αδικοχαμένα θύματα της φονικής πυρκαγιάς.

Στην αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι δήμοι καλούνται να παίξουν ένα ρόλο συμπληρωματικό σε αυτό της Περιφέρειας. Γεννάται λογικά το ερώτημα κατά πόσο ο ρόλος αυτός είναι αρκετός ή θα πρέπει να εντατικοποιηθεί, ως προς την αποτελεσματικότητα του ή πιθανόν να αναβαθμιστεί και νομικά έτσι ώστε να προσφέρει καλύτερη προστασία στους δημότες.

Εμείς θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, γι’ αυτό θα επανεξετάσουμε και θα εκσυγχρονίσουμε το όποιο υφιστάμενο σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο μάλιστα θα είναι στη διάθεση κάθε πολίτη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Μέσα από αυτό, όλοι θα μπορούν να γνωρίζουν με ακρίβεια που πρέπει να πάνε και τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας, καύσωνα ή άλλης φυσικής απειλής.

 

Θέσπιση Δικτύου Εθελοντών 

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής.

Αποτελεί πλέον αυτονόητη πραγματικότητα στις εξελιγμένες κοινωνίες του κόσμου.

Είναι εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, από τη βασική του ανάγκη για αλληλεγγύη, προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για έναν κοινωφελή σκοπό, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα.

Ο εθελοντισμός ως ιδέα, έχει ηθική αξία και οφείλουμε όχι μόνο να τον ενστερνιστούμε εμείς οι ίδιοι, αλλά να τον καλλιεργήσουμε και να τον διαδώσουμε, κυρίως στους νέους συμπολίτες μας.

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, με τις ιδιαίτερα σκληρές οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις που όλοι ζούμε, η προσπάθεια προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί ίσως τον μοναδικό συνδετικό κρίκο της διατήρησης της κοινωνικής μας συνοχής.

Σκοπός του Δικτύου Εθελοντών του Δήμου Σερβίων προτείνεται να είναι η παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία,

η αλληλεγγύη, η προστασία της δημόσιας υγείας, η πολιτική προστασία,

η προστασία του περιβάλλοντος, ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων,

οι υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες, η ενημέρωση των δημοτών σχετικά με προγράμματα που εφαρμόζει ο Δήμος.

 

Στην Καθαριότητα 

Ειδικές δράσεις

για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος

για την αύξηση του ποσοστού και του όγκου των ανακυκλούμενων οικιακών και δημοτικών απορριμμάτων. 

για την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας και εκπαίδευσή του σε νέες τεχνολογίες.

για τη λειτουργία συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων.

 

Στην Ύδρευση

 ‘Ιδρυση Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης. Προώθηση σχεδίου ενιαίας διαχείρισης της ύδρευσης σε όλο το Δήμο, για την εξασφάλιση καθαρού νερού  σε όλες τις κοινότητες, σε όλες τις συνοικίες, σε  όλους τους πολίτες.

Συνεχής έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού .

 

Στο Περιβάλλον

Ο Δήμος μας  έχει το σπάνιο πλεονέκτημα να έχει δύο διαδοχικές λίμνες  στις παρυφές ορεινών οικοσυστημάτων. Η θέση των Λιμνών αυτών σηματοδοτεί και τις σχετικές αναγκαίες πολιτικές περιβαλλοντικής ισορροπίας, με προεκτάσεις στο  πολιτιστικό και στο παραγωγικό επίπεδο, αλλά και στον ίδιο τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

Ταυτόχρονα, το μοναδικό περιβάλλον των πευκοδασών των ορεινών όγκων, συμπληρώνουν ένα σπάνιο φυσικό κάλλος, πραγματική περιουσία του Δήμου μας.

Η προστασία και η ανάδειξη των οικοσυστημάτων αυτών πρέπει να είναι για μας προτεραιότητα.

 • Αποτελεσματική προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των οικοσυστημάτων και των περιαστικών φυσικών χώρων και τοπίων.
 • Ανάδειξη και συνετή διαχείριση του ορεινού όγκου του Δήμου από τα Καμβούνια μέχρι τα Πιέρια.
 • Διαμόρφωση πλαισίου φύλαξης και αξιοποίησης Δασών ιδιαίτερου φυσικού κάλους όπως του Καταφυγίου, της Καστανιάς, του Λιβαδερού και της Ελάτης.
 • Ανάπλαση προσβάσιμων σημείων της παραλίμνιας ζώνης του Δήμου μας, με δημιουργία μικρών πάρκων και σημείων αθλητισμού και δραστηριοτήτων.

 

Στην Παιδεία και τα σχολεία

 • Συνέχιση και ένταση των προσπαθειών για τη βελτίωση των σχολικών μονάδων και των συμπληρωματικών υποδομών μέσα και έξω από το σχολείο (αίθουσες, αυλές, διαδρομές), ώστε να καταστούν πολυχώροι ανάπτυξης πολύπλευρων δραστηριοτήτων, ελκυστικά κέντρα  της γειτονιάς για τους μαθητές και για όλους μας.
 • Διάθεση των σχολικών υποδομών στην κοινωνία, τα απογεύματα και τις αργίες, ως φορέων πολιτισμού.
 • Δραστηριοποίηση των σχολικών επιτροπών για δράσεις πολύπλευρης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών.
 • Οργάνωση από τους ίδιους τους μαθητές μαθημάτων κυκλοφοριακής και αθλητικής αγωγής.
 • Συνεργασία με τουριστικούς φορείς της περιοχής, για την ανάπτυξη του μαθητικού τουρισμού.
 • Δημιουργία Δημοτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Σκοπός τους είναι να παρέχουν παιδαγωγικές δραστηριότητες ποιοτικές και δημιουργικές, ατομικές ή ομαδικές, να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο ενός παιδιού, αλλά και να βοηθήσουν συγχρόνως και τους γονείς που εργάζονται.

 

Στις Δημοτικές και τοπικές Κοινότητες

Τα Σέρβια, τα Καμβούνια και το Λιβαδερό και όλα τα χωριά μας οι Δημοτικές δηλαδή και τοπικές κοινότητες που ολοκληρώνουν και ισχυροποιούν την ταυτότητα αυτού του Δήμου, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν και να διατηρήσουν την ιστορικότητα, τα χαρακτηριστικά και την αυτονομίας τους.

Πρόθεση και απόφασή  μας είναι να επανεξετάσουμε από την αρχή πολλές από τις προβλέψεις της νομοθεσίας και να εφαρμόσουμε διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν ισόρροπη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Βασική μας στόχευση είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ώστε να παίζουν κύριο ρόλο στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

Προτείνουμε:

 • Ολοκληρωτική αλλαγή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
 • Δίκαια κατανομή των δημοτικών κονδυλίων και ισότιμη συμμετοχή στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.
 • Ψηφιακή ενοποίηση των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
 • Παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες του Δήμου.

Και Επιπλέον:

 • Μεταφορά αρμοδιοτήτων στους προέδρους των Συμβουλίων για θέματα καθημερινότητας και εξυπηρέτησης των δημοτών τοπικά.
 • Εφαρμογή, με αυστηρότητα, της υποχρέωσης των υπηρεσιών του Δήμου να απαντούν στα αιτήματα και τις αποφάσεις των Τοπικών συμβουλίων.
 • Καθιέρωση εξαμηνιαίας ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα Δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, παρουσία των προέδρων τους.
 • Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα ποσά και έργα για κάθε μία Δημοτική και Τοπική Κοινότητα σύμφωνα με τις προτεραιότητες που η ίδια θα καθορίζει.
 • Για τα σημαντικά θέματα οι περιφερειακοί Αντιδήμαρχοι θα παρίστανται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

  

Ο ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Για να σχεδιάσουμε και να πετύχουμε την ανάπτυξη και την ευημερία πρέπει να στηριχθούμε με βασικούς πυλώνες, σε αναπτυξιακούς τομείς.

 

Στον Αγροδιατροφικό τομέα

Ο αγροδιατροφικός τομέας περιλαμβάνεται στους 5 κλάδους με τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή στην ελληνική οικονομία. Είναι προφανές πλέον ότι ο πρωτογενής αγροτικός τομέας αποτελεί κλειδί και για την ανάπτυξη, καθώς υπό προϋποθέσεις μπορεί να υποστηρίξει την αύξηση της απασχόλησης, τις επενδύσεις, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία εισοδήματος.

Ακόμη και σήμερα, που δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αγροδιατροφικού τομέα, η συμμετοχή του στην οικονομία είναι υψηλή υπερβαίνοντας το 3% του ελληνικού ΑΕΠ, ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αγροτικός τομέας στη χώρα μας είναι ο κύριος τροφοδότης της μεταποίησης τροφίμων και παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλύπτουν δε πάνω από το 17% των εξαγωγών της χώρας.

Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει περισσότερα από 100 Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και  Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης σε σύνολο χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350), σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η στήριξη της αγροτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι στρατηγική επιλογή μας. Πιστεύουμε στην αύξηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής και πρωτογενούς μεταποίησης, εστιάζοντας στον εξορθολογισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας, στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

Τελικός στόχος μας είναι η παραγωγή επώνυμων αγροδιατροφικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, διεθνώς ανταγωνιστικών από σύγχρονες και βιώσιμες σε βάθος χρόνου γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 

Στον Τουρισμό

 Ο τουρισμός πρέπει πλέον να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής κάθε πολιτικού οργανισμού και ειδικά σε τοπικό επίπεδο.

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό πως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη βασίζεται σε µη εντατικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες, θέτοντας την ποιότητα ως προτεραιότητα έναντι της ποσότητας.

Στην περιοχή μας είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη συγκεκριμένων αξόνων τουρισμού, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο του ΕΟΤ και αυτές είναι ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο τουρισμός για τη φύση και τις δραστηριότητες και ο αθλητικός τουρισμός.

Υπάρχουν όμως βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν, όπως:

Η Βελτίωση των μεταφορικών και των τουριστικών υποδομών και στο οδικό δίκτυο και τις λοιπές υποστηρικτικές δομές.

Η Ανάδειξη διακριτής τουριστικής ταυτότητας και εστιασμένη προβολή του Δήμου μέσω ολοκληρωμένων δράσεων αλλά και των τοπικών προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει  σήμερα να παίζουμε με σύγχρονους όρους, να χρησιμοποιούμε καινοτόμα εργαλεία και να παρακολουθούμε συνεχώς τις τάσεις και τις επερχόμενες αλλαγές στον πλανήτη.

Σήμερα, με οχήματα τον πολιτισμό και τον τουρισμό, μπορούμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στον τόπο μας.

Στην αναδυόμενη οικονομία των κοινωνικών σχέσεων, οι ταξιδιώτες αναζητούν ιδιαίτερες μοναδικές εμπειρίες και αυθεντικά βιώματα. Το χρήμα αγοράζει εμπειρίες.

Το ζητούμενο σήμερα είναι η αρμονική συνύπαρξη τουρισμού και πολιτισμού με ταυτόχρονη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Η Δημιουργία επιλεγμένων πακέτων εμπειριών για την ιστορία, τις φυσικές ομορφιές αλλά και τις δραστηριότητες που θα μπορούσε κάποιος να ζήσει ερχόμενος στον τόπο μας,  σε συνεργασία με εξειδικευμένα γραφεία τουρισμού του εξωτερικού, με bloggers και με ανθρώπους ικανούς να επηρεάσουν συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών.

Η Συνεργασία με φορείς πολιτισμού όπως η Εφορεία αρχαιοτήτων Κοζάνης για προτάσεις και από κοινού διαχείριση δράσεων στον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Από τους επισκέπτες σε διαδικτυακούς τόπους της χώρας μας, το 45% ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό.

Μόνο το 15% από αυτούς επισκέπτεται τελικώς την Ελλάδα! Εδώ υπάρχει μία ευκαιρία!

Ανάδειξη της λίμνης για δραστηριότητες και χόμπι, αλλά και για αθλητικά δρώμενα.

Ο  χώρος του παλιού οικισμού της ΔΕΗ στα Ίμερα πιθανώς θα μπορούσε να περάσει στη διοικητική δικαιοδοσία του Δήμου, εδώ και πολλά χρόνια  παραμένει  εντελώς αναξιοποίητος.

Με όχημα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, με τον Δήμο να ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας, θα μπορούσε κάλλιστα να μετατραπεί σε κέντρο αθλητικής προετοιμασίας και φιλοξενίας αθλητών για αθλήματα του νερού.

Η Αναβάθμιση του ρόλου του πνευματικού κέντρου με δικό του πρόγραμμα, διοίκηση και προϋπολογισμό, ώστε να μπορεί πραγματικά να δραστηριοποιηθεί, να διοργανώσει εκδηλώσεις, να βρει συνεργασίες, να προάγει τον πολιτισμό, να προσφέρει στους πολίτες και να βελτιώνει τη ζωή της πόλης μας.

 

Στην εκμετάλλευση των Κοιτασμάτων Γης

Πριν από 20 χρόνια στην περιοχή του Τρανοβάλτου δραστηριοποιούνταν πάνω από 15 επιχειρήσεις και 450 εργαζόμενοι απασχολούνταν με την επεξεργασία του μαρμάρου.Σήμερα έχουν απομείνει ελάχιστες.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα μίας κακής εκμετάλλευσης, χωρίς κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό (!)

Ο Δήμος είναι μέτοχος στην Ανώνυμη εταιρία «Μάρμαρα Τρανοβάλτου» και με όχημα αυτή την εταιρία θα μπορούσε να βρεθεί στρατηγικός επενδυτής και με χρήματα του τοπικού πόρου ανάπτυξης (που υπάρχουν και μένουν ανεκμετάλλευτα) θα μπορούσε να δοθεί ζωή σε όλα τα Καμβούνια.

Εξάλλου τα ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του μαρμάρου Τρανοβάλτου και οι ιδιότητές του, το έχουν καταστήσει ως ένα από τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα, συγκρινόμενο ακόμη και με το πεντελικό.

Ο νέος Δήμος έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο καθώς πρέπει να αντιμετωπίσει προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως όμως να οργανώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες του, ώστε να μπορούν αυτές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των κατοίκων του.

Ο τόπος μας έχει όμως και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, αρκεί να αξιοποιηθούν σωστά τα πλεονεκτήματά του, να εμπνευστούν, να ενημερωθούν σωστά οι κάτοικοί του.

Ο Δήμος πρέπει να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών του.

Η αλλαγή είναι δύσκολη.

Η ανάπτυξη είναι δύσκολη.

Τίποτα όμως δεν είναι ακατόρθωτο.

 

Γίνεται!

 

Λήψη Αρχείου ‘ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ’