Συζήτηση με τους νέους του δήμου Σερβίων

Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων Ανδρέα Παπανδρέου, Σέρβια Κοζάνης

Oλιγόλεπτες αφηγήσεις από δύο επιτυχημένους ανθρώπους του τόπου μας που θα μπορούσαν να μας παρακινήσουν να μας εμπνεύσουν να μας οδηγήσουν σε ένα μονοπάτι δημιουργίας έκφρασης και επιτυχίας. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ […]