Επίσκεψη κλιμακίου Δασολόγων στο λόφο του κάστρου Σερβίων

Τα Σέρβια επισκέφτηκε -έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου Σερβίων κ. Ελευθερίου Χρήστου, την Παρασκευή 2 Αυγούστου, ειδικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Δρ. Αβτζή Δημήτριο – Εντεταλμένο Ερευνητή στο αντικείμενο της Δασικής Εντομολογίας στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ Δήμητρα) καθώς και τους Δασολόγους Λάμπρο Παπαλάμπρο και Κωνσταντίνο Κόντο της εταιρείας περιβαλλοντικής διαχείρισης ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε., για τη διενέργεια αυτοψίας στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο δάσος της ευρύτερης περιοχής του Κάστρου.

Η επιτόπου αυτοψία αποκάλυψε την ύπαρξη φλοιοφάγων εντόμων στα οποία οφείλεται η νέκρωση του 10% των δέντρων. Το έντομο έχει ήδη εξαπλωθεί σε άλλα άτομα πεύκης σε ποσοστό που για φέτος ανέρχεται σε 10- 15%.  Τα άτομα αυτά ανεμεται να νεκρωθουν μέσα σε αυτήν ή στις επόμενες αυξητικές περιόδους. Η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από το μικροκλίμα και τις οικολογικές συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα τον πληθυσμο των φλοιοφαγων εντόμων. Σε ευνοϊκές για αυτόν συνθηκες ο πληθυσμός αυξάνεται εκθετικά. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η άμεση κοπή και απομάκρυνση των νεκρωμενων και των προσβεβλημένων ατόμων, έτσι ώστε να περιοριστεί δραστικά ο πληθυσμός των εντόμων.

Η (συνήθης) αδράνεια και η (εγκληματική) αγνόηση του φαινομένου οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση για την αντιμετώπιση της οποίας χρειάζεται η άμεση συνδρομή και ανταπόκριση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών (Δήμος, Δασαρχείο, Αρχαιολογία) προς αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του προβλήματος.