Επίσκεψη του υποψ. Δημάρχου Χρήστου Ελευθερίου στην επιχείρηση «ΝΕΡΟ ΔΡΟΣΟΥΛΑ»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 9 Απριλίου 2019 η προγραμματισμένη επίσκεψη του υποψηφίου Δημάρχου του συνδυασμού μας κου Χρήστου Ελευθερίου στην επιχείρηση ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δ. ΛΙΤΤΑΣ Α., που δραστηριοποιείται στον κλάδο εμφιάλωσης και διακίνησης νερού, στο Ροδίτη Σερβίων.

Μέσα σε φιλικό κλίμα ο κος Λίτας Αργύριος, ένας εκ των ιδιοκτητών, ξενάγησε τον υποψ. Δήμαρχο Σερβίων Χρήστο Ελευθερίου στους χώρους της επιχείρησης, ενημερώνοντάς τον για τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και τη χρήση του εξοπλισμού.

Ακολούθησε συζήτηση, που επικεντρώθηκε κυρίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις του είδους, με τη δυσκολία προώθησης των προϊόντων, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, κυρίως λόγω του ανταγωνισμού.

Κοινή πεποίθηση ότι: απαιτούνται ενέργειες και προσπάθεια με στόχο και σκοπό την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων, πράγμα που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, καθώς επίσης και στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων στο Δήμο μας._