ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Ο Καλλίνικος γεννήθηκε το 1993 στην Κοζάνη.
Αποφοίτησε από το ΓΕΛ Σερβίων το 2011.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Εργάστηκε στα Σέρβια ως Πληροφορικός στον ιδιωτικό τομέα.
Από το 2019 μέχρι το 2022 ήταν ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Σερβίων με αντικείμενο
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Τον Δεκέμβριο του 2022 ορκίστηκε δημοτικός σύμβουλος και ανέλαβε καθήκοντα
Αντιδημάρχου Οικονομικών, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Παρακολουθεί προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου στο
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό
Μάρκετινγκ του ίδιου τμήματος.